Disclaimer

Pentru Prieteni se angajează să mențină acest site actualizat și exact. Dacă totuși întâlniți ceva incorect sau depășit, l-am aprecia dacă ne-ați putea informa. Vă rugăm să indicați unde pe site-ul dvs. citiți informațiile. Vom privi acest lucru cât mai curând posibil. Vă rugăm să trimiteți răspunsul dvs. prin e-mail la: linuxpentruprieteni@aol.com.

Nu suntem responsabili pentru pierderi ca urmare a inexactităților sau a incompletitudinii și nici pentru pierderea care rezultă din probleme cauzate de sau inerente difuzării informațiilor pe internet, cum ar fi întreruperi sau întreruperi. Când folosim formularele web, ne străduim să limităm numărul de câmpuri necesare la minimum. Pentru orice pierdere suferită ca urmare a utilizării de date, sfaturi sau idei furnizate de sau în numelePentru Prieteni prin intermediul acestui site,Pentru Prieteni nu acceptă nicio răspundere.

Răspunsurile și întrebările de confidențialitate trimise prin e-mail sau folosind un formular web vor fi tratate în același mod ca scrisorile. Aceasta înseamnă că vă puteți aștepta un răspuns de la noi în termen de cel mult o lună. În cazul solicitărilor complexe, vă vom anunța în termen de 1 lună dacă avem nevoie de maximum 3 luni.

Orice date cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul răspunsului sau solicitării dvs. de informații vor fi utilizate numai în conformitate cu declarația noastră de confidențialitate.

Pentru Prieteni va depune toate eforturile rezonabile pentru a-și proteja sistemele împotriva oricărei forme de utilizare ilegală. Pentru Prieteni va pune în aplicare, în acest scop, măsuri tehnice și organizatorice adecvate, ținând seama, printre altele, de stadiul tehnicii. Cu toate acestea, nu va fi răspunzătoare pentru orice pierdere, directă și / sau indirectă, suferită de un utilizator al site-ului, care apare ca urmare a utilizării ilegale a sistemelor sale de către o terță parte.

Pentru Prieteni nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor web sau din care se face un hyperlink sau o altă referință. Produsele sau serviciile oferite de terți sunt supuse termenilor și condițiilor aplicabile acestor terți.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului de pe acest site web sunt atribuite înPentru Prieteni.

Copierea, difuzarea și orice altă utilizare a acestor materiale nu este permisă fără permisiunea scrisă aPentru Prieteni, cu excepția și în măsura în care se prevede altfel în reglementările legii obligatorii (cum ar fi dreptul de a cota), cu excepția cazului în care conținutul specific nu prevede altfel.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu accesibilitatea site-ului, nu ezitați să ne contactați.